Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Niedźwiecki

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzeja Niedźwieckiego świadczy szeroki zakres kompleksowych usług prawnych adresowanych do przedsiębiorców, klientów indywidualnych i organów administracji publicznej. Kancelaria zorientowana jest na świadczenie najwyższej jakości pomocy prawnej na terenie powiatu dzierżoniowskiego, wrocławskiego i okolic. Przygotowanie merytoryczne i profesjonalizm oraz bogate doświadczenie pozwalają na podejmowanie nawet najtrudniejszych wyzwań.

Radca Prawny Andrzej Niedźwiecki

Kancelaria jest otwarta na poznawanie oraz rozwiązywanie nowych problemów. W związku z położeniem kancelarii świadczymy usługi dla klientów z okolic Dzierżoniowa i Wrocławia. Z wielką starannością analizujemy powierzone nam sprawy i dzięki temu znajdujemy najlepsze rozwiązania prawne dostosowane do potrzeb naszych klientów. W celu poznania szczegółowej oferty i zakresu działań kancelarii zapraszamy do kontaktu:


Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzeja Niedźwieckiego

Radca Prawny Andrzej Niedźwiecki

ul. Adama Mickiewicza 6

58-200 Dzierżoniów

NIP: 8821137158

kontakt@rpniedzwiecki.pl

tel.: 501 033 199

Kancelaria jest otwarta na poznawanie oraz rozwiązywanie nowych problemów. Z wielką starannością analizujemy powierzone nam sprawy i dzięki temu znajdujemy najlepsze rozwiązania prawne dostosowane do potrzeb naszych klientów. W celu poznania szczegółowej oferty i zakresu działań kancelarii zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu.

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię

  • stałą obsługę prawną firm, instytucji i innych jednostek organizacyjnych,
  • reprezentowanie klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami, urzędami i innymi organami,
  • sporządzanie oraz wnoszenie w imieniu klienta wszelkich pozwów, podań, wniosków, środków odwoławczych i innych pism,
  • udzielanie ustnych konsultacji oraz pisemnych porad w zakresie przepisów prawa,
  • sporządzanie opinii prawnych, wyjaśnień i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych,
  • opracowanie projektów aktów prawnych, w tym: umów, kontraktów, porozumień, ugód, uchwał, postanowień, regulaminów i zarządzeń,
  • opracowanie projektów aktów prawnych, w tym: umów, kontraktów, porozumień, ugód, uchwał, postanowień, regulaminów i zarządzeń,
  • reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym,
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
  • reprezentowanie powoda cywilnego – w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających z popełnienia przestępstwa.

Cennik

 • Forma oraz wysokość wynagrodzenia Kancelarii jest każdorazowo ustalana w porozumieniu z Klientem. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od stopnia zawiłości sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy.

 • Kancelaria Radcy Prawnego Andrzeja Niedźwieckiego stosuje następujące systemy rozliczeń z klientami:

 • SYSTEM WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO Stała kwota wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu przy czym liczba godzin dostosowywana jest do potrzeb Klienta.
  SYSTEM ROZLICZENIA GODZINOWEGO Wynagrodzenie stanowi iloczyn ilości przepracowanych godzin i ustalonej stawki godzinowej w zależności od miejsca i charakteru świadczenia usług prawnych.
  SYSTEM RYCZAŁTOWO-GODZINOWY Stałe wynagrodzenie z ustaloną stawką miesięczną przy określonej liczbie godzin pracy w miesiącu, po której przekroczeniu, wynagrodzenie i rozliczenie wg. Stawki godzinowej.
  SYSTEM NORMALNY Stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (...), który dotyczy klientów indywidualnych oraz spraw windykacyjnych na rzecz przedsiębiorców.

Dla biznesu

 • Kancelaria proponuje trzy systemy rozliczeń z przedsiębiorcami, na rzecz których prowadzona jest stała obsługa prawna. Są to: ryczałt, wynagrodzenie godzinowe lub zależne od rodzaju podjętych w danym miesiącu czynności. Możliwe jest połączenie tych sposobów ustalania wynagrodzenia, tak by jak najbardziej odpowiadało potrzebom i specyfice działania klienta. Rozliczenie dokonywane jest raz w miesiącu.

 • W przypadku spraw klientów indywidualnych oraz spraw windykacyjnych na rzecz przedsiębiorców podstawą ustalenia wysokości honorarium są przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Zależnie od charakteru sprawy są to opłaty ryczałtowe lub obliczane od wartości przedmiotu sprawy.

Ważne informacje

Wynagrodzenia radcy prawnego podlega negocjacjom, podobnie jak wysokość stawki godzinowej, wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, a także wynagrodzenia za określone czynności.

Na Państwa zapytanie istnieje możliwość wyceny konkretnej usługi. Podane kwoty są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.

  Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Niedźwiecki
Kancelaria
 • Radca Prawny Andrzej Niedźwiecki
 • +48 501 033 199
 • kontakt@rpniedzwiecki.pl
 • ul. Adama Mickiewicza 6
 • 58-200 Dzierżoniów
 • NIP: 8821137158